Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest szczególną formą pomocy w sytuacji: 

  • kryzysu utraty zdrowia, 
  • kryzysu żałoby, 
  • kryzysu straty ciąży, 
  • doświadczenia przemocy, 
  • doświadczenia traumy,
  • kryzysu samobójstwa.