Konsultacje psychologiczne

Celem pierwszych dwóch – trzech konsultacji psychologicznych jest rozpoznanie najważniejszych problemów oraz ustalenie planu pracy. W trakcie pierwszych konsultacji psycholog zadaje więcej pytań próbując rozeznać sytuację i postawić wstępną diagnozę. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest użycie kwestionariuszy diagnostycznych. 

 

O co zapyta psycholog? 

Między innymi o obecnie występujące trudności, o to, co Pacjent chciałby zmienić, jaki jest Jego cel. Na pewno skupimy się na obecnie występujących objawach i trudnościach. 

 

Pod koniec sesji diagnostycznych psycholog zaproponuje plan pracy. Może się zdarzyć, że psycholog zaproponuje włączenie do procesu psychiatry bądź innego specjalisty. 

 

Konsultacje odbywają się w atmosferze życzliwości i szacunku.